Het netwerk is van start

We hebben een aantal enthousiaste opleidingen, scholen, instellingen gehoord die mee willen doen met het netwerk 'Online leren'! Dat is mooi natuurlijk. Maar dan moet er ook wel wat gebeuren. 
Als eerste stap is er een bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers aan het netwerk op 31 oktober a.s. in Utrecht bij Seats to Meet op Hoog Catharijne. Daar deden we de aftrap en bespraken we met elkaar wat we van het netwerk verwachten, wat we er mee willen en wat we daar dan ook voor moeten doen.  En vooral waar iedereen mee bezig is!
Belangrijke doelen voor het netwerk die in ieder geval door Kennisnet zullen worden ingebracht zijn:
- uitwisseling van ervaringen en kennis over online leren, toepassing van ict om je onderwijs anders, beter te organiseren
- reflectie op het model Online Leren in Balans, aanbrengen van verbeteringen en optimalisatie, vergroten van de toepasbaar heid.

Er is al een aantal projecten in de afgelopen jaren gestart met online activiteiten en die hebben zich als zodanig gemeld om deel te nemen aan het online-leren netwerk. Het gaat daarbij om:
  • het Noorderpoort College met haar e-learning experiment dat afgelopen schooljaar is uitgevoerd.
  • 4Groen, een samenwerkingsverband van 4 AOC’s in het noorden van het land die gezamenlijk één opleiding aanbieden en graag als casus voor het model willen dienen.
  • de Leijgraaf, die al twee jaar bezig zijn met de implementatie van online-leren activiteiten en vorig jaar al als bouwsteen voor het OLiB-model zouden dienen. Dat is toen niet doorgegaan maar komend schooljaar wil men weer graag aanhaken
  • A12, daar beraadt men zich om de mogelijkheid om met een paar opleidingen deel te nemen
  • HMC Amsterdam, opzet van een nieuwe BBL opleiding collectiebeheer met het OLiB model als basis
  • DHTA Utrecht, heeft het model in de breedte omarmd en wil dit graag in al haar opleidingen implementeren.
  • SVGB, kenniscentrum voor kleine opleidingen, stond mede aan de basis van het BBL model, de nieuwe opleiding op het HMC en een eventuele invoer van het model bij het DHTA. Wil graag als partner meedenken en doen bij het project.

 

Verder zijn er nog enkele opleidingen die hebben aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in het OLiB model en als zodanig graag mee te doen aan het project en deel uit te maken van het online-leren netwerk. Het gaat daarbij om:

  • MBO Utrecht heeft een onderbouwing gemaakt voor de  nieuwe opzet van opleidingen en wil als zodanig graag meelopen in het project.
  • ID College, wil graag meekijken en ervaringen delen met anderen

Uiteraard is de uiteindelijke invulling geheel aan het netwerk zelf. daar hebben we het op de 31e kort over gehad. En daar willen we op de site vooral verder over discussiëren op het forum. Dus plaats je bijdrage!!

Als opstapje hebben we in samenwerking met Willem Karssenberg vast deze omgeving gemaakt waar we in ieder geval in kunnen communiceren, documenten delen (en eventueel maken) en dergelijke. Een mooie google sites omgeving waar we in ieder geval mee van start kunnen. Voorlopig doet Kennisnet de redactie maar dat zou ook vanuit het netwerk door anderen gedaan kunnen gaan worden.