AOC De Groene Welle

Link naar Groene Welle
De aoc's Terra, de Groene Welle, Oost en Nordwin College - opererend onder de naam 4Groen – willen de vraagstukken van krimpende leerlingenaantallen, macro-doelmatigheid en verbinding met de regio meer
gezamenlijk oppakken. Ze willen als samenwerkingsverband  de juiste beslissingen kunnen nemen voor de verdere inrichting en uitvoering van het onderwijs.
De samenwerking tussen de scholen bestaat uit een aantal werkgroepen die per werkveld op zoek zijn naar de mogelijkheden van samenwerking.
Ook op het vlak van inzetten van ict. Om dit laatste te begeleiden hebben 4 docenten van de scholen hierin een speciale begeleidende taak. Zij vormen een adviesgroep die sinds vorig jaar actief is. De huidige opdrachten voor hen zijn:
  1. Verzamel per werkveld de lesmaterialen(digitaal beschikbaar) die op de scholen worden gebruikt en geef dat weer in wikiwijs-arrangementen die open en publiek toegankelijk zijn. Deze arrangementen vormen een basis voor het gesprek in de werkvelden over de keuze van de in te zetten leermiddelen. De stand van zaken is te zien via het verzamelarrangement Leermiddelen 4Groen.
  2. Keuzes maken binnen deze opsomming van leermaterialen. Resultaat is een lijst van materialen (gedidactiseerd en niet-gedidactiseerd) waarvan werkgroep en programmagroep de 4Groen opleidingen adviseert om deze te gaan gebruiken voor genoemd werkveld.
  3. Met behulp van ict-toepassingen kan onderwijs aantrekkelijker, efficiënter en effectiever worden. De adviesgroep gaat voor genoemde werkvelden is samenwerking met de werkgroepen die hij/zij begeleidt per werkveld drie of meer combinaties van ict-toepassingen en didactische werkvormen uitwerken tot concrete leermiddelen die inzetbaar zijn in lessituaties. Met als resultaat een Handleiding met mogelijkheden.
  4. De ontwikkelde ict-toepassingen worden in schooljaar 2015-2016 toegepast in de teams.
  5. Drie van de 4 scholen hebben gekozen voor n@tschool als ELO. Traject ingezet waar de samenwerking wordt bekeken. Bijvoorbeeld: 1 n@tschoolinstallatie met verschillende organisatieprofielen of koppelen van materialenbanken etc.

Voor informatie over de stand van zaken en overige vragen :Harm Geert Moesker


ĉ
Harm Geert Moesker,
5 mrt. 2015 00:22