Deltion College

Aanleiding
Vanaf 1 augustus 2014 krijgt het mbo te maken met een nieuwe wet op het gebied van (begeleide) onderwijstijd. Het onderwijs dient vorm te geven aan BOT (begeleide onderwijstijd) en BPV (beroepspraktijkvorming) binnen een vastgesteld aantal uren.
Teams hebben in dit kader, in samenwerking met adviseurs van het MICT, nagedacht over het inzetten van ict als ondersteuning van het onderwijsproces. Naast het inzetten van ict in de les zijn er ook enkele voorstellen beschreven waarbij de begeleiding op afstand (middels ict) vorm krijgt.

Deltion draait in het schooljaar 2014/2015 vier experimenten van BOT en ict. Deze experimenten worden door het Lectoraat Onderwijskunde & ict van de Hogeschool Windesheim onderzocht.

In de onderzoeken wil Deltion in ieder geval antwoord hebben op de volgende onderzoeksvragen.
- Verandert de kwaliteit van het onderwijs of blijft het gelijk middels de inzet van ict ? (kwaliteit)
o Verbeteren de resultaten van de studenten?
o Is de kwaliteit van het onderwijs verbeterd in de beleving van de student?
o Is de kwaliteit van het onderwijs verbeterd in de beleving van de leraar?
- Tellen in de pilot gestelde uren als begeleide onderwijstijd (kwantiteit)?

De onderzoeken en aanbevelingen leveren ons informatie op die van invloed is in de afweging of we verder gaan en op welke manier we verder gaan met de inzet van ict in het kader van begeleide onderwijstijd.

De pilot Thuisles - on-line samenwerkend leren wordt uitgevoerd door de opleiding tandartsassistent, BOL 1e jaars en start in periode 3. Deze pilot draait mee in het Online Leren in Balans-project.
 

De film op deze pagina geeft een indruk van de stand van zaken rond de pilots medio december 2014. 

Pilot "Samenwerkend online afstandsleren" bij het Deltion College in Zwolle.
Zie ook het filmpje over de Pilot "Samenwerkend online afstandsleren" bij het Deltion College op deze pagina.
 
Subpagina''s (1): Pilot
Ċ
AnneMarie Versloot,
25 nov. 2014 05:23
Comments