Dutch Healthtec Academy


Link naar:

De Dutch HealthTec Academy is de school voor gezondheidstechniek: dé techniek van de toekomst. De techniek die te maken heeft met onze kwaliteit van leven:

HOREN - ZIEN - LACHEN - BEWEGEN

Deze vier woorden geven weer waar het bij de vakopleidingen voor gezondheidstechniek om draait. Het genieten van een spannende film, een lekkere maaltijd in een restaurant of een swingend concert kan voor sommige mensen alleen met bepaalde technische hulpmiddelen zoals een bril, een gebitsprothese of kroon, een hoortoestel of speciale schoenen of prothesen. De gezondheidstechnicus maakt het mogelijk met de nieuwste technieken en het modernste design. Want men wil natuurlijk niet alleen goed kunnen zien, horen en bewegen, maar er ook goed uitzien!

De opleidingen bij de Dutch HealthTec Academy gaan allemaal om het maken van medische hulpmiddelen en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren en ondersteunen. De Dutch HealthTec Academy verzorgt vakopleidingen op mbo-niveau, aansluiting naar hbo-opleidingen en cursussen voor na- en bijscholing. De school biedt plaats aan circa 1.200 deelnemers per jaar aan de reguliere opleidingen alsmede 1.200 deelnemers aan contractonderwijs.


Dutch HealthTec Academy en ICT

De DHTA zoekt op dit moment naar innovatieve manieren om het onderwijs effectief en efficiënt vorm te geven door middel van ICT. 
Voor een korte impressie klik op deze presentatie
Het doel is een hybride leeromgeving waarbij praktijk en theorie op natuurlijke wijze worden verbonden en het leren optimaal en op maat wordt ondersteund door middel van ICT. 

Een groep enthousiaste docenten, "de vakidioten", delen kennis en ervaring. Zij ontwikkelen  verschillende tools en methoden om het onderwijs te verbeteren door middel van ICT. 
De Vakidioten hebben een eigen LinkedIn groep als ontmoetingsplatform onder de naam "proeftuin van vakidioten".
De bedoeling is dat de inzet van ICT binnen de DHTA als een olievlek zich verder verspreidt. 

Voorbeelden

Een blog van een docent Engels
Deze docent heeft ondermeer een Jargon app ontwikkeld voor het vertalen van vaktermen.

Andere docenten ontwikkelen instructievideo's, bijvoorbeeld voor het uitrichten van een bril en andere vakspecifieke instructies


Comments