ROC A12

ROC A12 heeft met ingang van 2013-2014 het meenemen van een geschikt device verplicht gesteld voor vrijwel alle 1e jaars studenten. BYOD als middel om te komen tot aansprekend, eigentijds en flexibel onderwijs met mogelijkheden voor tempo en niveaudifferentiatie. Onze docenten vormen de sleutel tot het succesvol gebruik van deze mobiele apparaten en worden daarom intensief geschoold, door middel van het ‘Kleppen Dicht’ traject van YoungWorks. Gedurende een schooljaar vinden 5 scholingsbijeenkomsten plaats, tussendoor is er ruimte voor individuele coaching en lesbezoeken door de trainers. Nu dit traject voor de meeste teams is afgerond wordt het spannend: in hoeverre heeft e-didactiek werkelijk een plaats gekregen in de lessen en wat is de toegevoegde waarde. Het is in deze fase belangrijk om ondersteuning te blijven bieden, bijvoorbeeld door het aanreiken van ideeën en best-practises. Dat is wat ons betreft de kracht van het Netwerk Online Leren: als MBO instellingen onze ervaringen delen en op die manier onze innovatiekrachten bundelen.

Zie voor meer info de prezi over BYOD.
Comments