Projectteam

Zoals aangegeven zal Kennisnet dit project maximaal ondersteunen met de inzet van een breed georiënteerd  projectteam:

  • Programmamanagement  mbo (Leo Bakker, projectleiding).
  • Strategisch adviseur onderwijsinnovatie (Frans Schouwenburg, meedenken, toetsen, stimuleren, communicatie)
  • Projectmanager adviespunt Onderwijstijd (Chris Zintel, meedenken, toetsen invulling model door de scholen aan kaders onderwijstijd )
  • Extern adviseur (rekenmodel door ontwikkelen)
  • Extern adviseur (begeleiding pilots, inbreng in met name inzet van ict in onderwijsproces en bij de organisatie). 
7 items worden weergegeven
FunctieNaamFocus
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
FunctieNaamFocus
    
Redacteur Willem Karssenberg Beheer en eindredactie van de Online omgeving van de projectgroep. Communicatie en nieuwsbrieven  
Projectleider adviespunt Onderwijstijd Chris Zintel Meedenken met ontwikkelingen, toetsing van de invulling van scholen van het model aan kaders onderwijstijd.   
Strategisch adviseur onderwijsontwikkkeling Frans Schouwenburg Inbreng denkkracht en ervaring, toetsing, stimulering, communicatie in het veld  
Programmamanager mbo Leo Bakker Projectleiding, monitoring projecten, opzet online-leren netwerk, contacten met saMBO-ICT, MBO Raad, ambassadeurs-netwerk, realisatie publicatie.   
Extern adviseur Lia Kollaard Ondersteuning van pilots op inzet van ict zowel in onderwijs als organisatie, monitoring en ophalen ervaringen, beschrijven good practices.   
Extern adviseur Maarten Kuiper Doorontwikkeling rekenmodel  
7 items worden weergegeven
Comments